ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน
เดือนตุลาคม 2566

1. เลือกหลักสูตร

  • เข้าใจโลกภายในเมื่อเราต้องดูแลใครสักคน โดย Satir Model

    วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น.

    450 บาท
    +
หลักสูตร ผู้เรียน รวม
-
รวม  บาท
logo
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี:
ชื่อบัญชี: น.ส.วรรณา จารุสมบูรณ์ และ น.ส.ฐนิดา อภิชนะกุลชัย และ น.ส.ปิญชาดา ผ่องนพคุณ
Thank you for your order!